کتاب های منتشر شده

View Full Size Image View Full Size Image

مجموعه نوول 11:30 به سوئدی

رمان بازگشت درد (فارسی)

رمان بانو شاعر یا اعتراف های یک بیوه ( سوئدی و فارسی)

مجموعه داستان چیدن خوشه ای انگور از درخت شاعر

برای تهیه این سه کتاب با آدرس: eshag100@hotmail.com تماس بگیرید.

 

 

/ 3 نظر / 34 بازدید
فرانک

سلام خوشحال شدم از آشناییتون[گل]

آدمک

اینجا موقولستان است...موقولستان[قهر][قهر][قهر][قهر][قهر][قهر]